Niektori dlhy vymáhajú, my ich speňažujeme

phone iconBezplatná infolinka
       0800 500 967
divider

Exekučné konanie voči dlžníkovi

– návrh na vykonanie exekúcie bez poplatku
– v prípade nevymôženia bez poplatku
– okamžitá blokácia majetku dlžníka
– podávanie správ o stave exekúcie

Čítaj ďalej

 

Mimosúdne vymáhanie dlhu

– bez registračných poplatkov
– odmena až po vymôžení dlhu
– získanie exekučného titulu
– odkúpenie pohľadávky

Čítaj ďalej

Kúpa a predaj pohľadávok

– okamžité vyplatenie ceny
– bezplatný audit pohľadávky
– odkúpenie premlčaných pohľadávok
– zrýchlený postup v procese kúpy

Čítaj ďalej

 

Naše ďalšie služby

– dozabezpečovanie pohľadávok
– vymáhanie zmeniek
– vymáhanie v zahraničí
– vymáhanie výživného

Čítaj ďalejNavštívte aj ďalšie naše stránky
Služby


Blog

 • 12mar
  2015

  Významné súdne judikáty v oblasti výkonu exekúcie

  / 0 Comments

  Postihnutie členských práv v družstve Výkon rozhodnutia postihnutím členských práv v družstve nie je v zmysle § 264 ods. 1 OSP spôsobom zrejme vhodným len preto, že povinný je nájomcom nájomného bytu. (Rozhodnutie Najvyššieho súdu Českej republiky, sp. zn. 20 Cdo 101/2002 z 26.9.2002) Súpis hnuteľných vecí a vylúčenie veci z exekúcie Ak exekútor pri...

  Čítaj ďalej
 • 12mar
  2015

  Výhody a nevýhody notárskej zápisnice ako exekučného titulu

  / 0 Comments

  Exekučným titulom v zmysle § 41 ods. 2 písm. c) EP* je aj „notárska zápisnica, ktorá obsahuje právny záväzok a v ktorej je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila“.

  Čítaj ďalej

Kontakt


Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Predmet

Vaša správa