Niektori dlhy vymáhajú, my ich speňažujeme

phone iconBezplatná infolinka
       0800 500 967
divider

Kúpa a predaj pohľadávok

Zbavte sa svojich starostí s neuhradenými pohľadávkami úplne a zvýšte svoj cash-flow predajom pohľadávky so zaplatením kúpnej ceny ihneď.


Zbavte sa svojich starostí s neuhradenými pohľadávkami úplne a zvýšte svoj cash-flow predajom pohľadávky so zaplatením kúpnej ceny ihneď.

Zmluvou o postúpení za odplatu preberieme všetky práva a povinnosti klienta
z neuhradenej pohľadávky. Výška dlžnej sumy (nominálna hodnota) nie je pri postúpení vôbec dôležitá a pohľadávku vždy odkupujeme bez spätného postihu predávajúceho (postupcu).

Postúpiť možno :

– jednu pohľadávku v jednej zmluve
– balík pohľadávok v jednej zmluve (v počte aj niekoľko tisíc)
– balík pohľadávok vo viacerých zmluvách
– v akejkoľvek nominálnej hodnote

– dlhodobé pohľadávky
– krátkodobé pohľadávky

Kúpna cena za postúpenie (predaj) závisí od množstva faktorov a preto sa k nej pristupuje stále individuálne. Nakoľko naša spoločnosť nemá dôvod uvažovať
o nevymožení pohľadávky, klient si môže byť istý že dostane najlepšiu cenovú ponuku na trhu. Kúpna cena (odplata) je splatná ihneď, bez akéhokoľvek odkladu dátumu splatnosti.

Vymozeme.to dbá na dobré obchodné meno klienta aj po postúpení pohľadávok, ako aj zvyšovanie ratingu v obchodnoprávnych vzťahoch.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu vymozeme@vymozeme.to alebo na tel. čísle 02/33014111, prípadne na bezplatnej infolinke 0800 500 967.