Niektori dlhy vymáhajú, my ich speňažujeme

phone iconBezplatná infolinka
       0800 500 967
divider

Majetkový a osobný screening dlžníka

Urobte si finančný prehľad svojho budúceho obchodného partnera a chráňte tak svoje peniaze už preventívne.


Urobte si finančný prehľad svojho budúceho obchodného partnera a chráňte tak svoje peniaze už preventívne.

Touto službou ponúkame klientovi možnosť preveriť si údaje a spoľahlivosť budúceho obchodného partnera, a to nielen zo všetkých verejne dostupných zdrojov, ale najmä z verejne nedostupných databáz a registrov, na základe ktorých je klient plne informovaný o solventnosti svojho obchodného partnera a jeho schopnosti uhrádzať záväzky. Závery sú nevyhnutné pre identifikáciu nebezpečenstva, odhad možného rizika a jeho zhodnotenie (v prípade existencie rizika využite služby špecializácia na rizikové pohľadávky).

Screeningom dlžníka klient odstráni z podnikateľskej činnosti neistotu a výrazne si upevní svoj rozhodovací proces. Služba má veľký význam aj v predsúdnom, prípadne predexekučnom konaní, nakoľko ušetrí nemalé poplatky za konania.
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu vymozeme@vymozeme.to alebo na tel. čísle 02/33014111, prípadne na bezplatnej infolinke 0800 500 967.