Niektori dlhy vymáhajú, my ich speňažujeme

phone iconBezplatná infolinka
       0800 500 967
divider

Mimosúdne vymáhanie dlhu

Nečakajte že Vám dlžník dobrovoľne uhradí pohľadávku po lehote splatnosti.


Nečakajte že Vám dlžník dobrovoľne uhradí pohľadávku po lehote splatnosti.

Vykonaním mimosúdneho inkasa klient na nás prenáša zodpovednosť za uhradenie splatnej pohľadávky, bez registrečných poplatkov!

Spoluprácu je možné začať na základe:

  • mandátnej zmluvy o vymáhaní pohľadávok (veriteľ ostáva vlastníkom pohľadávky a mandatár vykonáva inkasnú činnosť za účelom vymoženia pohľadávky)
  • dočasné postúpenie pohľadávky (prevedenie vlastníckeho práva pohľadávky na dobu určitú a výkon inkasnej činnosti mandatárom vo vlastnom mene a na vlastný účet)
  • trvalé postúpenie pohľadávky (predaj pohľadávky do vlastníctva kupujúceho)

Činnosť je vykonávaná za odmenu. Každá odmena je určená dohodou a v určitých prípadoch je možné dohodnúť odmenu aj vo výške 0%.

Pri výkone činnosti na základe mandátnej zmluvy a dočasného postúpenia pohľadávky je naša ODMENA SPLATNÁ AŽ PO VYMOŽENÍ POHĽADÁVKY (alebo jej časti). V prípade nevymoženia pohľadávky klient neplatí žiadne poplatky.

Pri spísaní zmluvy je pre veriteľa automaticky a bez poplatku vykonaný audit bonity a vymožiteľnosti pohľadávky a bez zbytočného odkladu zahájený inkasný proces smerujúci k uhradeniu pohľadávky. Automaticky a bez poplatku je tiež klientov dlžník sledovaný v oblasti vyhlasovania konkurzov, reštrukturalizácií alebo prípadného oddlženia.

V prípade nemajetnosti dlžníka nie je vhodné začať súdne inkaso. Klientovi odporučíme či dlžníka žalovať alebo nie. V prípade nezískania exekučného titulu mimosúdnou cestou a udelenia súhlasu na začatie súdneho sporu ponúkame právne zastupovanie renomovanou advokátskou kanceláriou a po získaní exekučného titulu je bezodkladne podaný návrh na začatie exekúcie.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu vymozeme@vymozeme.to alebo na tel. čísle 02/33014111, prípadne na bezplatnej infolinke 0800 500 967.