Niektori dlhy vymáhajú, my ich speňažujeme

phone iconBezplatná infolinka
       0800 500 967
divider

Odpis nevymožiteľných pohľadávok

Nevymožiteľné pohľadávky sú daňovým výdavkom a ich odpis je možné vykonať niekoľkými spôsobmi.


Nevymožiteľné pohľadávky sú daňovým výdavkom a ich odpis je možné vykonať niekoľkými spôsobmi.

Odpis nevymožiteľných pohľadávok je predmetom úpravy zákona č. 595/2003 Z.z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov na základe tvorby opravných položiek
v účtovníctve veriteľa.

V zmysle uvedeného zákona je možné nevymožiteľnú pohľadávku odpísať, ak:

– súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku dlžníka,
– to vyplýva z výsledku konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania,
– dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka,
– exekúciu alebo výkon rozhodnutia súd zastaví zo špecifického dôvodu.

K celkovému postupu pri odpise pohľadávky je však potrebné splniť niekoľko ďalších podmienok a tvorba opravnej položky je uznaná za daňový výdavok, ak od splatnosti pohľadávky ku koncu príslušného zdaňovacieho obdobia uplynula určitá zákonná doba.

Celkovo je systém pravidiel odpísovania nevymožiteľných pohľadávok tvorený niekoľkými princípmi, možnosťami a povinnosťami vyplývajúcimi zo zákona. Klientom poskytujeme podrobné odborné poradenstvo na základe ktorého si môžu si výrazným spôsobom zvýšiť daňové výdavky.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu vymozeme@vymozeme.to alebo na tel. čísle 02/33014111, prípadne na bezplatnej infolinke 0800 500 967.