Niektori dlhy vymáhajú, my ich speňažujeme

phone iconBezplatná infolinka
       0800 500 967
divider

Outsourcing inkasných služieb

Prenechajte celkovú starostlivosť o pohľadávky odborníkom priamo z praxe.


Prenechajte celkovú starostlivosť o pohľadávky odborníkom priamo z praxe.

Outsourcing je zmluvný vťah na základe ktorého klient prenecháva inkasnú činnosť svojich pohľadávok na našu spoločnosť špecializovanú na vykonávanie týchto operácií. Klient je administratívne odbremenený od právnej a účtovnej agendy pohľadávok pred a po ich splatnosti, výsledkom je tiež zníženie prevádzkových nákladov.

Priamou súčasťou outsourcingu je užívanie komplexných služieb v neobmedzenej miere poskytovaných väčšinou jednotlivo, a to:

– preverenie platobnej schopnosti obchodného partnera,
– sledovanie podnikateľskej bonity obch. partnerov klienta,
– spolupráca s daňovým špecialistom,
– sledovanie splatnosti pohľadávky,
– označenie faktúr inkasnou doložkou na neobmedzený čas a v neobmedzenom množstve,
– vhodné zabezpečenie pohľadávky v prípade rizika pohľadávky,
– mimosúdne inkaso pohľadávky,
– získanie exekučného titulu mimosúdnou fornou,
– právne zastupovanie v prípadnom súdnom spore,
– podanie návrhu na vykonanie exekúcie a samotný výkon exekúcie,
– ostatné právne služby podľa dohody.

Uzavretím zmluvy o outsourcingu klient neplatí žiadne ďalšie poplatky za paušálne úkony a hodinové taxy.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu vymozeme@vymozeme.to alebo na tel. čísle 02/33014111, prípadne na bezplatnej infolinke 0800 500 967.