Niektori dlhy vymáhajú, my ich speňažujeme

phone iconBezplatná infolinka
       0800 500 967
divider

Stamping faktúr a zmlúv

Dajte svojím obchodným partnerom vedieť že máte o svoje pohľadávky dobre postarané.


Dajte svojím obchodným partnerom vedieť že máte o svoje pohľadávky dobre postarané.

Stamping je prenájom nášho loga na faktúre alebo zmluve klienta spolu
s informatívnym textom o postupe vymáhania neuhradej pohľadávky. V rámci tejto služby budeme dlžníkov v lehote splatnosti faktúry korektne informovať o ich existujúcom záväzku bez toho, aby boli narušené dobré obchodné vzťahy a povesť klienta. Účelom stampigu je upozornenie obchodného partnera, že v prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti sa automaticky začína proces razantnejších krokov smerujúcich k uhradeniu faktúry.

Exekučná doložka pre voľné stiahnutie na označenie faktúry:

formát JPG

formát PDF

formát CDR

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu vymozeme@vymozeme.to alebo na tel. čísle 02/33014111, prípadne na bezplatnej infolinke 0800 500 967.