Niektori dlhy vymáhajú, my ich speňažujeme

phone iconBezplatná infolinka
       0800 500 967
divider

Vymáhanie rizikových a premlčaných pohľadávok

Nie každá pohľadávka ktorá sa premlčanou javí, je premlčaná aj reálne.


Nie každá pohľadávka ktorá sa premlčanou javí, je premlčaná aj reálne.

Bohaté skúsenosti našich expertov dokazujú, že z rizikovej pohľadávky je možné špeciálnym prístupom jej rizikovosť odstrániť a zvýšiť tak celkovú vymožiteľnosť. Najväčšou skupinou rizikových pohľadávok sú práve premlčané pohľadávky. Premlčaná pohľadávka však nie je pohľadávkou zaniknutou.

Naše know-how je jedinečným systémom pre inkaso a manažment:

– spotrebiteľských úverov

– nezabezpečených pohľadávok

– pohľadávky dlhodobo po lehote splatnosti

– „distressed debt“ pohľadávky (pohľadávky s nízkou trhovou hodnotou, ale vysokou bonitou pri likvidácii
alebo reštrukturalizácii spoločnosti)

– pohľadávok proti zahraničným dlžníkom

– pohľadávok proti polosolventným dlžníkom

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu vymozeme@vymozeme.to alebo na tel. čísle 02/33014111, prípadne na bezplatnej infolinke 0800 500 967.