Niektori dlhy vymáhajú, my ich speňažujeme

phone iconBezplatná infolinka
       0800 500 967
divider

Vymáhanie súdneho rozhodnutia

Súdne a následné exekučné konanie je v určitých prípadoch rýchlejšie a efektívnejšie ako mimosúdne vymáhanie. Poraďte sa s nami.


Súdne a následné exekučné konanie je v určitých prípadoch rýchlejšie a efektívnejšie ako mimosúdne vymáhanie. Poraďte sa s nami.

V prípade existencie vykonateľného rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci je najefektívnejším spôsobom vymoženia pohľadávky podanie návrhu na vykonie exekúcie. Jediným poplatkom ktorý sa za podanie návrhu platí, je kolok
v hodnote 16,50 EUR (neplatí to však pri vymáhaní výživného a vymáhaní exekučných titulov verejnej moci).

Naše know-how je zárukou vymoženia dlhu, z toho dôvodu:
– neplatiíte žiadne vstupné registračné poplatky
– neplatíte žiadne poplatky v prípade nevymoženia dlhu

Podaním návrhu na vykonanie je možné celkové vymoženie dlhu už do desiatich dní! Kontaktujte nás a my vám povieme ako.

Bez poplatku pre vás zabezpečíme vypracovanie návrhu na vykonanie exekúcie
a obratom podáme renomovanému spolupracujúcemu exekútorskému úradu. Takýmto spôsobom bolo podaných viac ako 32.000,- návrhov je toto množstvo je dostatočnou garanciou úspechu v exekučných konaniach.

V prípade ak vám chýbajú osobné údaje o dlžníkovi (najmä pri fyzických osobách), doplníme vám (pre zvýšenie efektívnosti vymoženia dlhu) všetky podania tak, aby sa táto efektivita minimálne strojnásobila. Získava sa tým 100%-ná návratnosť dlhu bez zbytočných prieťahov.

O priebehu exekúcie ste kedykoľvek a pravidelne informovaný a to akýmkoľvek spôsobom (mailom, telefonicky).

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom e-mailu vymozeme@vymozeme.to alebo na tel. čísle 02/33014111, prípadne na bezplatnej infolinke 0800 500 967.